My Blog

My WordPress Blog

Chủ Nhật vừa qua ngày 14/12/2014, vào lúc 8h45 phút , Đại hội đại biểu họ Hà Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở hội Nông dân Việt Nam số 9 Tôn Thất Thuyết , Dịch Vọng Hậu ,Cầu Giấy, Hà Nội.

Toàn cảnh đại hội

Về tham dự đại hội có các vị đại biểu họ Hà , các vị khách quý đại diện cho các ban , ngành ở Trung ương và địa phương , cùng với các vị đại diện cho các họ tộc khác : Trương , Vũ ( Võ) , Trần , Trịnh , Đỗ ( Đậu) , Nguyễn , Hồ ,….


Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội


Các vị đại biểu khách mời

Đại hội họ Hà lần IV chào đón sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện cho các tộc họ Hà trên khắp mọi miền cả nước , từ Bắc Trung Nam , không phân biệt dân tộc hay độ tuổi, giới tính.

8h00, đại hội mở đầu chương trình bằng các tiết mục văn nghệ với sự tham dự của các đại biểu đến từ nhiều vùng khác nhau trên cả nước : Thanh Hóa , Tuyên Quang , Hà Tĩnh , Hà Nội, ….

Sau chương trình ca nhạc là lễ chào cờ ,ông Hà Văn Tăng lên tuyên bố lý do khai mạc đại hội và giới thiệu các vị đại biểu . Ông Hà Quang Dự thay mặt đoàn chủ tịch đã đọc diễn văn khai mạc đại hội

Sau diễn văn khai mạc đại hội, ông Hà Văn Sỹ đã trình bày Báo cáo Tổng kết của Ban liên lạc họ Hà Việt Nam nhiệm kỳ III và phương hướng nhiệm vụ Ban chấp Hành họ Hà Việt Nam trong nhiệm kỳ tới


Ông Hà Quang Dự đọc diễn văn khai mạc đại hội

Ông Hà Văn Sỹ đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III của Ban LL họ Hà

PGS.TS Trương Mạnh Tiến , Phó chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam , Chủ tịch Hội kinh tế môi trường Việt Nam đã trao tặng hiện vật kỷ niệm của Hội đồng họ Trương Việt Nam : đó là 1 chữ Phúc hóa Rồng , đồng thời ông cũng thay mặt cho đại diện của các dòng họ khác tham dự Đại hội phát biểu lời chào mừng.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến tặng hiện vật ” chữ Phúc hóa rồng ” cho đại hội

Tiếp theo là phần tham luận của các đại biểu đại diện cho các tộc họ Hà trên cả nước. Tiếp đó ông Hà Văn Tăng lên tiến hành , đề xuất việc đổi tên “ban liên lạc Họ Hà” thành hội đồng họ Hà Việt Nam và dựa trên tinh thần tự nguyện của các đại biểu, để cử ra 53 vị đại biểu tham dự vào ban chấp hành đại hội họ Hà nhiệm kỳ tới.

Các vị đại biểu đều đồng thuận tiến cử ông Hà Quang Dự giữ chức vụ chủ tịch hội đồng. Sau đó đã có một cuộc họp ngắn nhân giờ giải lao trong ban chấp hành và đã tiến cử ông Hà Văn Sỹ làm Phó Chủ Tịch kiêm nhiệm Tổng thư ký của hội đồng Họ Hà Việt Nam

12h30 , đại hội đại biểu họ Hà Việt Nam lần thứ IV đã kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm phấn khởi và thắm tình đồng tộc của những người con họ Hà Việt Nam. Sau đó các vị đại biểu và khách mời đã dự bữa cơm thân mật ngay tại trụ sở hội Nông Dân Việt Nam.

2 thoughts on “Đại hội đại biểu họ Hà Việt Nam lần thứ IV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *