My Blog

My WordPress Blog

Ngày 22/12/2012 tại Hà Nội thường trực BLL họ Hà Việt Nam họp và kết luận:

I. Năm 2012 BLL họ Hà VN đã làm được nhiều việc, cụ thể như sau:

1. Tổ chức lễ kỉ niệm 100 ngày sinh và khánh thành nhà lưu niệm cố Bộ trưởng Hà Kế Tấn.
2. Chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ với UBNd tỉnh Tuyên Quang, hội Khoa học lịch sử Việt Nam, viện Hán Nôm tổ chức thành công hội thảo khoa học về các danh nhân họ Hà Châu Vị Long và giá trị tấm bia Bảo Ninh Sùng phúc tự (bia được dựng năm 1107).
3. Tham gia tài trợ làm khán thờ tổ họ Hà tại chùa Bảo Ninh và đúc chuông đồng tại chùa này (xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang).
4. Dự lễ dâng hương đốt lửa nung đồng để đúc tượng Thượng tướng quân Trung Dũng hầu – Danh nhân văn hoá Việt Nam Hà Chương tại xã Châu Quế hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
5. Thực hiên dâng hương lễ tổ; thăm hỏi động viên các dòng họ, tổ chức chu đáo tang lễ cụ Hà Văn Lợi (1915 – 2012).
6. Tiếp tục củng cố hoặc triển khai các dự án di tích lịch sử văn hoá.

II.Trọng tâm công tác 2013

1. Tổ chức hội nghị Đại biểu họ Hà VN lần thứ 4 vào 6 tháng đầu năm 2013.
2. Tiếp tục củng cố các công trình di tích lịch sử văn hoá.
3. Tái bản cuốn họ Hà VN có sửa chữa bổ sung.
4. Phát hành đĩa DVD về danh nhân họ Hà.
5. Làm việc với các tổ chức, cơ quan liên quan thống nhất hội thảo khoa học về “Tướng quân Hà Mại và dòng họ Hà Nghệ Tĩnh”.
6. Toạ đàm về “Các danh nhân lịch sử họ Hà trên đất tổ vua Hùng – Phú Thọ” qua thần tích, sắc phong.
7. Phân công ông Hà Quang Dự nguyên UVTW Đảng, nguyên ĐBQH, nguyên Bí thư Thứ nhất TW Đoàn, nguyên Bộ trưởng chủ trì ban liên lạc họ Hà VN đến hội nghị đại biểu họ Hà VN lần thứ 4.

THƯỜNG TRỰC BLL HỌ HÀ VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *