My Blog

My WordPress Blog

BLL Họ Hà Việt nam do cụ Hà Văn Lợi (97 tuổi), các bác Hà Quang Dự, Hà Phúc Mịch, Hà Văn Tăng, Giáo sư sử học Nguyễn Minh Tường, GS Hà Đình Đức… và một số đại biểu đại diện cho họ Hà VN, Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải phòng đã lên Chiêm Hóa Tuyên Quang để dâng hương bia đá cổ nhất họ Hà là Bia Bảo Ninh Sùng Phúc – dựng bởi cụ Hà Hưng Tông – năm 1107 viết về 8 đời họ Hà đều làm chức Châu Mục Châu Vị Long, 2 đời phò mã của vua Lý, giúp Lý Thường Kiệt tiến đánh Ung Châu phá tan âm mưu xâm lược của quân Tống.

Hình ảnh và VIDEO buổi dâng hương tại chùa Bảo Ninh Sùng Phúc

Giáo Sư Nguyễn Minh Tường và Hà Đình Đức cạnh tấm bia cổ nhất họ Hà (1107) và là tấm bia cổ thứ 2 của nhà Lý, cũng là một trong 5 tấm bia đá cổ nhất Việt nam

Bia : Bảo Ninh Sùng Phúc tại Xã Yên Nguyên – Huyện Chiêm Hóa – Tuyên Quang

Hình ảnh chùa “Bảo Ninh Sùng Phúc” mới xây dựng lại năm 2010. Chùa cổ đã xây gần 1000 năm ở ngay phía sau chùa mới phục dựng

Bấm vào link để xem “Cảnh dâng lễ tại chủa Bảo Ninh Sùng Phúc” : https://www.youtube.com/watch?v=CGaiQAnjRBk&feature=channel_video_title

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *